Sign in

Щоб переконатися, що Kattana справді є тим терміналом, який з’являється у свідомості кожного криптотрейдера, проект зібрав першокласну команду експертів у своїй галузі, кожна з яких має багаторічну пристрасну участь у просторі блокчейнів.


З кожним роком кількість людей на нашій планеті стає дедалі більше. Світ виробляє величезну кількість продуктів, так що всі ці люди не відчувають дефіциту їжі. У продажу товарів для споживання є біологічні відходи. Розмір цих відходів зростає. Біологічні відходи викидають багато шкідливих речовин і завдають шкоди природі і озоновому шару…


Новый и качественный проект на блокчейн горизонте. И называется он — Metabase https://metabase.network Если абсолютно коротко резюмировать то чем занимается проект, то Metabase — это платформа, с возможность масштабирования, для создания бизнеса абсолютно новой генерации. Система которую предлагает проект поможет улучшить безопасность, пользовательский интерфейс, возможности разработчиков, и, наконец, будет способствовать…

Alex

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store